Phí Vận Chuyển & Thời Gian Giao Hàng

I - PHÍ VẬN CHUYỂN

1. Với đơn hàng áp dụng dịch vụ Giao hàng tiêu chuẩn: Đơn hàng sẽ được miễn phí "Phí vận chuyển" khi:

Trong trường hợp trị giá đơn hàng chưa đủ mức miễn phí vận chuyển thì phí sẽ được áp dụng như sau:

2. Với đơn hàng sử dụng dịch vụ Giao hàng nhanh. Nhocmiko.vn áp dụng mức phí như bên dưới cho các đơn hàng sử dụng dịch vụ Giao hàng nhanh

II - THỜI GIAN GIAO HÀNG

Hiện nay, Nhocmiko.vn thực hiện giao hàng trong giờ hành chính trong khoảng 8h00 - 17h00 trong các ngày từ Thứ 2 đến thứ 7.

Ngoài ra, thời gian giao hàng dự kiến sẽ tuỳ thuộc vào các yếu tố:

* Lưu ý:

III. MỘT SỐ LƯU Ý KHI NHẬN HÀNG:

0785.391.969