Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo điều kiện mua sắm tốt nhất cho quý khách tại Nhocmiko.vn. Chúng tôi hiểu sử dụng hợp lý và bảo mật thông tin sẽ thể hiện sự quan tâm của Nhocmiko.vn dành cho quí khách. Vì thế, Nhocmiko.vn cam kết việc sử dụng thông tin trên sẽ chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường mua sắm an toàn, tiện lợi tại Nhocmiko.vn.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

  1. Sự Chấp Thuận
  2. Mục Đích Thu Thập
  3. Phạm Vi Thu Thập
  4. Thời Gian Lưu Trữ
  5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng
  6. An Toàn Dữ Liệu
  7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân
  8. Thông Tin Liên Hệ
  9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin
  10. Hiệu lực

1. Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, Nhocmiko.vn đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục ĐíchThu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

3. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên website Nhocmiko.vn.com bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên website Nhocmiko.vn.com.

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nhocmiko.vn.

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

6. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào. Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

0785.391.969